...

zapach niszowy

27 września 2020

108 Zapach inspirowany: PALOMA PICASSO / P. Picasso

Kopyta stukają o ścieżkę. Po leśnym dukcie sunie powoli cygański tabor.Wesoły śmiech dziewcząt na wozie niesie się hen, aż za okoliczne wzgórza. Jeszcze trochę… jeszcze kawałek. […]
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.